Reklamacje co do jakości wydruku, niezgodności z zamówieniem powinny być złożone pisemnie w terminie do 10 dni roboczych, po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczanie do wykonawcy 100% reklamowanego zamówienia. Reklamowane zamówienie jest dostarczane na koszt wykonawcy.

 

Na terenie Wrocławia transport gratis